Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo mewn cael ei hystyried yn sefydliad entrepreneuraidd, ymchwil ac addysgu. Mae strwythur sefydliadol y Brifysgol yn arwain at waith rhagorol mewn perthynas ag ymgysylltu â busnesau, entrepreneuriaeth a sgiliau.

Mae GRRaIN yn rhoi llwyfan i weithgareddau menter arddangos yr hyn sydd gan Aberystwyth i’w gynnig. Yn wahanol i ganolfannau entrepreneuriaeth generig, mae gan GRRaIN y gwahaniaeth o ran arlwyo ar gyfer mentrau gwledig neu fentrau sy’n canolbwyntio ar ardaloedd gwledig. Bydd GRRaIN yn trosglwyddo gwybodaeth ac arfer gorau i’r busnesau gwledig hyn ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant.