Rheolir GRRaIN gan Gyfarwyddwr Hwb (Dr Wyn Morris) a fydd yn gyfrifol am redeg GRRaIN o ddydd i ddydd ynghyd â sicrhau bod datblygiadau strategol cyfredol ac yn y dyfodol yn cael eu cyflawni er mwyn sicrhau bod GRRaIN yn parhau i fod yn gynaliadwy yn economaidd yn y dyfodol. Bydd yn gyfrifol am yrru allbynnau ymchwil ymlaen yn ogystal â chynyddu cynhyrchu incwm i gyflawni nodau a chenhadaeth GRRaIN.

Cefnogir GRRaIN gan Fwrdd Cynghori cryf a fydd yn darparu arweiniad a chefnogaeth trwy gydol y flwyddyn i gyfarwyddwr GRRaIN ac y bydd yn cynorthwyo i ddiffinio cyflwr GRRaIN yn y dyfodol. Bydd aelodau y Bwrdd Cynghori yn darparu ffocws ac arweiniad ychwanegol i’r diwydiant i sicrhau bod cynhyrchion ac ymchwil GRRaIN yn berthnasol i’r diwydiant ac yn flaenllaw.