Rheolir GRRaIN gan Gyfarwyddwr Hwb (Dr Julie Jones, Darlithydd Marchnata) a fydd yn gyfrifol am redeg y GRRaIN o ddydd i ddydd yn ogystal â sicrhau bod datblygiadau strategol presennol ac yn y dyfodol yn cael eu cyflawni er mwyn sicrhau bod GRRaIN yn parhau’n economaidd gynaliadwy yn y dyfodol.

Cefnogir GRRaIN gan Fwrdd Cynghori cryf sy’n cynnwys:

Aelodau Academaidd:
Yr Athro Andrew Thomas (Pennaeth Ysgol Fusnes Aberystwyth)
Yr Athro Matthew Jarvis (Llenyddiaeth a Lle; Dirprwy Bennaeth Ysgol y Graddedigion)
Dr Julio Munoz (Darlithydd mewn Rheolaeth Twristiaeth a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil CLaRE)
Dr Sophie Bennett-Gillison (Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil CLaRE)
Mr Jonathan Fry (Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth)
Ms Martine Spittle (Rheolwr Prosiect Dysgu o Bell IBERS)

Gwasanaethau Proffesiynol:
Dr Anne Howells (Datblygu Rhyngwladol a Busnes, Ymchwil, Busnes ac Arloesedd)
Dr Mathew Jones (Rheolwr Rhaglen – Ymgysylltu, Grantiau ac Effaith, Ymchwil, Busnes ac Arloesi)
Dr Rebecca Charnock (Rheolwr Datblygu Ymchwil Diwydiannol AberInnovations)
Mr Tony Orme (Ymgynghorydd Gyrfaoedd ac AberPreneurs)
Dr Sarah Clarke (Cydlynydd Hyb Dyfodol Gwledig a Gweinyddwr Prosiect)
Ms Catherine Moyle (Swyddog Prosiect CUPHAT)

Sefydliadau Allanol:
Julie Morgan, Antur Cymru