Lansio arolwg troseddau gwledig cyntaf Cymru gyfan a gynhelir gan Brifysgol Aberystwyth

Lansiwyd asesiad cenedlaethol cyntaf Cymru o natur troseddau gwledig, a maint y broblem honno, gan Brifysgol Aberystwyth. Hon yw’r enghraifft ddiweddaraf o waith sydd eisoes wedi arwain at newid yn y modd y mae heddlu Dyfed-Powys yn cael ei blismona. Mae arolwg ‘Astudiaeth Troseddau Gwledig Cymru’, a lansiwyd gan Ysgol Fusnes Aberystwyth a’r Adran Seicoleg,…

Cipolwg cyntaf ar Ysgol Filfeddygaeth newydd sbon Cymru

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi rhyddhau’r lluniau cyntaf o unig Ysgol Gwyddor Filfeddygol Cymru a agorodd am y tro cyntaf eleni. Mae’r lluniau yn dangos y Ganolfan Addysg Milfeddygaeth newydd ar gampws Penglais y Brifysgol a’r garfan gyntaf o fyfyrwyr. Mae’r myfyrwyr yn elwa o’r buddsoddiad o dros £2 miliwn mewn cyfleusterau dysgu newydd yn y…

Myfyrwyr yn cystadlu i ennill buddsoddiad £10k mewn syniad busnes

Mae Cais Dyfeisio (InvEnterPrize) 2022 wedi’i lansio, cystadleuaeth sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr o anian entrepreneuraidd frwydro i ennill £10,000 i’w fuddsoddi mewn syniad busnes. Cystadleuaeth flynyddol yw hon sy’n rhoi cyfle digymar i fyfyrwyr a graddedigion diweddar Aberystwyth sydd â syniadau da am fusnes neu fenter gymdeithasol i wireddu eu breuddwydion. Caiff gwobrau eu dyfarnu i’r…

Prosiect gan Ysgol Fusnes Aberystwyth yn anelu at rannu gwybodaeth â mentrau gwledig

Mae Prifysgol Aberystwyth yn awyddus i roi hwb i fentrau a busnesau newydd gwledig trwy rwydwaith sydd wedi’i gynllunio i rannu gwybodaeth. Gyda chymorth gan Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru, bydd y Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi (GRRaIN) yn dwyn ynghyd weithgareddau mentergarwch o Ysgol Fusnes Aberystwyth, Arloesi Aber, Dysgu o Bell IBERS a’r Gwasanaeth…

Prif Weinidog Cymru yn Agor ArloesiAber yn Swyddogol

Dathlodd ArloesiAber ei agoriad swyddogol ddydd Iau 21 Hydref 2021 mewn seremoni a lywyddwyd gan y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru. Wedi’i leoli ar Gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, mae ArloesiAber yn cynnig cyfleusterau ac arbenigedd o ansawdd byd-eang ar gyfer y sectorau biotechnoleg, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod. Roedd y digwyddiad yn…

Myfyriwr graddedig mewn Cyfrifiadureg yn cyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth Arloesedd i Beirianwyr mewn Busnes

Mae Karl Swanepoel, sy’n ddwy ar hugain oed, ac yn fyfyriwr Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg graddedig o Brifysgol Aberystwyth wedi sicrhau lle yn rownd derfynol cystadleuaeth arloesedd Engineers in Business Champion of Champions. Enillodd Karl gystadleuaeth entrepreneuriaeth myfyrwyr Gwobr CaisDyfeisio 2021 y Brifysgol gyda’i ddyfais Revolancer, marchnad lawrydd sy’n cysylltu gweithwyr llawrydd medrus â busnesau uchelgeisiol sy’n…

Prifysgol Aberystwyth yn ceisio helpu’r economi wledig gyda lansiad rhwydwaith busnes newydd

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio rhwydwaith ar gyfer busnesau newydd a mentrau gwledig sy’n ceisio rhannu gwybodaeth. Mae GRRaIN – Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi – yn dwyn ynghyd weithgareddau menter ar draws Ysgol Fusnes y Brifysgol, ArloesiAber, Dysgu o Bell IBERS a’r Gwasanaeth Gyrfaoedd sy’n rheoli contract Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru. Nod…

Myfyrwyr milfeddygaeth cyntaf Cymru yn cychwyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru yn agor ei drysau i fyfyrwyr am y tro cyntaf heddiw (dydd Llun 20 Medi) ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r myfyrwyr yn astudio gradd Baglor mewn Gwyddor Filfeddygol (BVSc) sydd yn cael ei darparu ar y cyd gan Brifysgol Aberystwyth a’r Coleg Milfeddygol Brenhinol (RVC). Bydd y myfyrwyr ar y…

Entrepreneuriaid ifanc Aberystwyth yn llwyddo gyda busnes beicio mynydd

Mae dau o raddedigion diweddar Prifysgol Aberystwyth wedi defnyddio eu hangerdd dros feicio i lansio busnes twristiaeth sy’n helpu beicwyr mynydd i gynllunio gwyliau beicio yn Nyffryn Dyfi ac Eryri. Mae Ride Dyfi, sef asiantaeth deithio Tom Lancaster, sy’n 22 oed ac Emily Stratton sy’n 25 oed, yn siop un stop i feicwyr mynydd ddod…

Prifysgol Aberystwyth yn ymuno â’r 40 uchaf yng Nghanllaw Prifysgolion Da y Times a’r Sunday Times

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymuno â’r 40 uchaf yng nghanllaw prifysgolion The Times and Sunday Times ’Good University Guide’ 2022, gan adlewyrchu ei chryfderau o ran rhagoriaeth y dysgu a boddhad myfyrwyr. Mae’r Brifysgol yn safle 38 allan o 135 o brifysgolion y DU, gan ddringo o safle 42 y llynedd. Mae’r safle’n seiliedig ar nifer o…