Cyfweliad gyda milfeddyg da byw â thros 20 mlynedd o brofiad sy’n dilyn cyrsiau BioArloesedd

Milfeddyg da byw ym Mhowys yw Kate Hovers. Mae’n 61 oed ac wedi gweithio mewn practis cymysg ers dros 20 mlynedd, ond bellach mae ganddi nifer o rolau, yn cynnwys: Ymgynghorydd Defaid ac Eidion. Hyfforddi milfeddygon a chynnal archwiliadau post-mortem a phrofion da byw i Ganolfan Gwyddoniaeth Filfeddygol Cymru. Ymgynghorydd milfeddygol i brosiect HCC Stoc+ . Cadeirydd Cymdeithas Genedlaethol Defaid…

Un o raddedigion ‘Y Gorau o Gymru’ Aber yn mynd ati i helpu busnesau bwyd Cymru

Mae un o raddedigion Prifysgol Aberystwyth, sydd wedi ennill gwobrau lawer, wedi ymuno â menter bwysig i gefnogi busnesau bwyd Cymru.  Mae Megi Williams, a enillodd radd Busnes a Rheolaeth yn 2015, ynghyd â gwobr ‘Y Gorau o Gymru’ am ei gwaith fel myfyriwr cyfrwng Cymraeg, wedi ymuno â Cywain fel eu Prif Swyddog Gweithredol.  Mae Cywain,…

BioArloesedd Cymru yn cynnig modiwlau ar-lein am ddim i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru

Mae project BioArloesedd Cymru yn cynnig ei semester olaf o fodiwlau ar-lein AM DDIM i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru. Cafodd y modiwlau hyn eu creu i gynorthwyo busnesau bwyd-amaeth yng Nghymru i ddechrau ymgorffori meddylfryd Economi Gylchol i’w harferion busnes.  Meddai Elan Davies, myfyrwraig sy’n swyddog technegol cig coch i’r prosiect Cyswllt Ffermio: Rydw…

Myfyriwr mentergar yn ennill £13,000 o fuddsoddiad yn ei syniad busnes

Mae myfyriwr Cyfrifiadureg yn ei flwyddyn olaf wedi ennill buddsoddiad gwerth £13,000 yn ei syniad busnes i ddatblygu gwefan ac ap a fydd yn paru gweithwyr medrus sy’n gweithio ar eu liwt eu hun â busnesau newydd sy’n chwilio am wasanaethau digidol.  Syniad Karl Swanepoel yw ‘Topwork‘. Fe oedd yr ymgeisydd a aeth â bryd…