BioArloesedd Cymru yn cynnig modiwlau ar-lein am ddim i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru

Mae project BioArloesedd Cymru yn cynnig ei semester olaf o fodiwlau ar-lein AM DDIM i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru. Cafodd y modiwlau hyn eu creu i gynorthwyo busnesau bwyd-amaeth yng Nghymru i ddechrau ymgorffori meddylfryd Economi Gylchol i’w harferion busnes.  Meddai Elan Davies, myfyrwraig sy’n swyddog technegol cig coch i’r prosiect Cyswllt Ffermio: Rydw…