ArloesiAber

Mae ArloesiAber yn cynnig cyfleusterau ac arbenigedd o ansawdd byd-eang o fewn y sectorau biotechnoleg, technoleg amaeth a bwyd a diod.

AberPreneurs

Mae Aberpreneuriaid yn cynorthwyo myfyrwyr, graddedigion a staff sydd â syniadau ar gyfer dechrau busnesau neu fentrau cymdeithasol newydd.

BeefQ

Prosiect ymchwil gwerth £1.1m a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yw BeefQ, a’i nod yw gwella ansawdd bwyta a gwerth cig eidion Cymru o dan y Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI).


BioArloesedd

Mae BioArloesedd Cymru yn cynnig cyrsiau dysgu-o- bell am ddim i’r rhai sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru. Cyflwynir cyrsiau ar-lein ac maent yn canolbwyntio ar yr economi gylchol, gyda nifer o’r rhain yn trafod cynhyrchu a phrosesu bwyd a diod.

Dysgu o Bell IBERS

Mae rhaglen Dysgu o Bell IBERS yn darparu cyrsiau dysgu o bell uwchraddedig mewn cynhyrchu eidion, defaid a chynnyrch llaeth yn gynaliadwy ac effeithlon.

Dysgu Gydol Oes

Mae Dysgu Gydol Oes yn agored I bawb a cynnig modiwlau addysg uwch, byr wedi’u hachredu mewn amrywiaeth da o bynciau, yn cynnwys Celf, Ieithoedd, Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol, Ecoleg, Hanes, Seicoleg, a Sgiliau Proffesiynol. 


Milfeddygol1 

Clwstwr Arloesi gwerth £4.2m gyda chefnogaeth yr UE sy’n darparu Cyfleusterau Diogel i astudio Pathogenau mewn Pobl ac Anifeiliaid. Wedi’i lleoli yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth gyda mynediad i arbenigedd academaidd sy’n arwain y byd ac offer labordy o’r radd flaenaf.