Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael gohebiaeth reolaidd gan Rwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi, yn cynnwys yr e-newyddlen, y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

Mae’r Rhwydwaith yn defnyddio’ch data personol i amryw wasanaethau, yn cynnwys cofrestru am ddigwyddiad, cofrestru i ymuno â’r rhestr bostio a gofyn am ddolen YouTube i recordiad o achlysur blaenorol. Dan Reoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR), y sail gyfreithiol y dibynnwn arni er mwyn prosesu’r wybodaeth yw eich caniatâd chi. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am ein dull o brosesu eich data personol a’ch hawliau fan hyn. Cewch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy glicio fan hyn.

Subscribe

* indicates required